СУРТАЛЧИЛГАА БАЙРШУУЛАХ

1. Контент маркетинг

Контентын төрөл

Бэлэн контент мэдээлэх Редакцад контент бүтээх ОНЦЛОХ(24цаг)

ТРЭНД МАРКЕТИНГ

МЭДЭЭ, СУРВАЛЖЛАГА 50000₮ 100,000₮ – ↑ +100,000₮ 100,000₮ – ↑
ФОТО 50000₮ 100,000₮ – ↑ +100,000₮ 100,000₮ – ↑
ИНФОГРАФИК 50000₮ 100,000₮ – ↑ +50,000₮ 100,000₮ – ↑
ТАИМЛАИН х 100,000₮ – ↑ +50,000₮ 100,000₮ – ↑
ГРАФИК CHART 50000₮ 100,000₮ – ↑ +50,000₮ 100,000₮ – ↑

 

2. Баннер. 

Баннерын байршил болон төлбөрийн хэмжээг доорх хүснэгтээс харна уу. Баннерыг манай редакцад хийлгэх боломжтой.

Байршил

1 өдөр/төг 7 хоног/төг

Сар/төг

A1  Менюны дээд талд 150,000₮ 600,000₮ 2,000,000₮
A2  Онцлох нийтлэлийн доод талд 150,000₮ 600,000₮ 2,000,000₮
A3  Онцлох инфографикийн доод талд 100,000₮ 450,000₮ 1,500,000₮
B1  Трэнд нийтлэлийн доод талд(бүх хуудсанд харагдана) 100,000₮ 450,000₮ 1,500,000₮
B2  Сүүлд нэмэгдсэн доод талд(бүх хуудсанд харагдана) 80,000₮ 350,000₮ 1,200,000₮
B3  @trendymn жиргээний доод талд(бүх хуудсанд харагдана) 50,000₮ 200,000₮ 700,000₮
C1  Нийтлэлийн дээд талд 100,000₮ 450,000₮ 1,500,000₮
C2  Нийтлэлийн дунд, доод талд 100,000₮ 450,000₮ 1,500,000₮
D1  Трэнд хүмүүсийн дээд талд 100,000₮ 450,000₮ 1,500,000₮
D2  Трэнд нийтлэлийн дээд талд 100,000₮ 450,000₮ 1,500,000₮
D3  Медиа трэндийн дээд талд 100,000₮ 450,000₮ 1,500,000₮
Back to top button